Начало / Медицински изделия / Смесител кислород/въздух/кат.ном. 2003FL

Смесител кислород/въздух/кат.ном. 2003FL

Макс. стойност, заплащана с обществени средства: В процес на обработка

Данни за мед. изделие
02IIbV1285518518
12/04/2016 14:38
13/04/2016 13:41
19/02/2016 10:28
Данни за производителя
Био - Мед Дивайсес, Инкорпорейтед
ЕИК
9999999999999
US
Кънектикът
06437
Пат Шанън
1-800-224-6633
p.shannon@biomeddevices.com
Данни за лицето, което пуска изделието на пазара
Дъчмед Интернешанъл ЕООД
ЕИК
130928543
BG
SOF
София
Димитър Краев
0886663131
dimitar.kraev@dutchmed.bg
Данни за търговеца на едро
Дъчмед Интернешанъл ЕООД
ЕИК
130928543
BG
SOF
София
Димитър Краев
0886663131
dimitar.kraev@dutchmed.bg
IV-Р-Т/МИ/035
05/09/2007
Общи медицински данни за изделието
02 - Изделия за анестезия и респирация
Клас ІІ б
Разни
GMDN
12855
Смесител кислород/въздух/кат.ном. 2003FL
Предназначено действие, определено от производителя
Многократна употреба
Общи търговски данни
В процес на обработка
CE01554
26/02/2017