Deco-plate

Макс. стойност, заплащана с обществени средства: В процес на обработка

Данни за мед. изделие
15IV1174047753
GTIN
n/a
14/06/2013 17:19
14/06/2013 17:22
03/06/2013 13:56
Данни за производителя
Vigeo s.r.l.
Vigeo
Друго
n/a
n/a
IT
Virgilio MN
46030
Carlo Poma, 19b
Matteo Negrini
+39 338 2210070
info@vigeosrl.it
Данни за лицето, което пуска изделието на пазара
Хелт-2000 ЕООД
ЕИК
130496457
BG
SOF
София
1504
бул. Цариградско шосе №9
Пламен Зеленков
+359-2-9715038
+359-2-865 04 15
health2000@mail.orbitel.bg
Данни за търговеца на едро
Хелт-2000 ЕООД
ЕИК
130496457
BG
SOF
София
1504
бул. Цариградско шосе №9
Пламен Зеленков
+359-2-9715038
+359-2-865 04 15
health2000@mail.orbitel.bg
IV-P-T/МИ 404
13/08/2008
Общи медицински данни за изделието
15 - Продукти и приспособления за лечебни и здравни заведения
Клас І
Разни
UMDNS
11740
Deco-plate
Описание на медицинското изделие
Ламинирани PVC
1
60х115 см
Предназначено действие, определено от производителя
Рамка за лепящи подложки за предоперационни, операционни, интензивни отделения и чисти помещения с антибактериална и антипрахова защита
Многократна употреба
DK-600-PLA
Име Модел Референтен/каталожен номер Описание
Deco-plate DK-600-PLA DK-600-PLA Рамка за лепящи подложки
Общи търговски данни
В процес на обработка
9395 - M
17/10/2014