Начало / Медицински изделия / Argo-Bagz™ с двойни остриета, 1500 ml PVC сак, 72”

Argo-Bagz™ с двойни остриета, 1500 ml PVC сак, 72”

Макс. стойност, заплащана с обществени средства: В процес на обработка

Данни за мед. изделие
10IIaV1654584285
01/04/2016 15:11
01/04/2016 15:43
31/05/2013 17:24
Данни за производителя
Аргон Медикал Дивайсиз Холандия
Аргон Медикал
Друго
друг
000-A1
NL
Амстердам
1097 JB
Bernhardplein 200
Г-н Янис Дионисиу
(0030) 2221 083 238
yannis.dionysiou@argonmedical.com
Данни за лицето, което пуска изделието на пазара
Диамед ООД
ЕИК
121062052
BG
SOF
София
1407
Дани Симеонова
962 17 55
office@diamed.bg
Данни за търговеца на едро
Диамед ООД
ЕИК
121062052
BG
SOF
София
1407
Дани Симеонова
962 17 55
office@diamed.bg
IV-Р-Т/МИ 085/19.10.2007
19/10/2010
Общи медицински данни за изделието
10 - Изделия за еднократна употреба
Клас ІІ а
Разни
GMDN
16545
Argo-Bagz™ с двойни остриета, 1500 ml PVC сак, 72”
Предназначено действие, определено от производителя
Еднократна употреба
Argo-Bagz™ с двойни остриета, 1500 ml PVC сак, 72” (183cm) линия с широк диаметър, 72” (183cm) вентилирано универсално острие, 72’ (183cm) острие за контраст и дв
197580
Общи търговски данни
В процес на обработка
CE 565719
01/12/2017