SerpENT Sterilization

Макс. стойност, заплащана с обществени средства: В процес на обработка

Данни за мед. изделие
09IV1214302974
31/03/2016 11:58
31/03/2016 14:24
14/03/2016 17:15
Данни за производителя
ArthroCare Corporation
ArthroCare Corporation
ЕИК
554862368
US
Austin TX
TX 78735-8531
West William Cannon Drive
7000
Elissa Calamia
512.391.3900
512.391.3901
info@arthrocare.com
Данни за лицето, което пуска изделието на пазара
Джи ес евро България ЕООД
ЕИК
121410904
BG
SOF
София
1000
Генерал Гурко 64
Стефан Стрнад
02/ 9815018, 0884264027
02/9810540
sofia@jsevro.com
Данни за търговеца на едро
Джи ес евро България ЕООД
ЕИК
121410904
BG
SOF
София
1000
Генерал Гурко 64
Стефан Стрнад
02/ 9815018, 0884264027
02/9810540
sofia@jsevro.com
IV-P-T / МИ 114
05/11/2007
Общи медицински данни за изделието
09 - Инструменти за многократна употреба
Клас І
Разни
GMDN
12143
SerpENT Sterilization
Описание на медицинското изделие
1
Предназначено действие, определено от производителя
Многократна употреба
910-30105 ; 910-30110 ; 910-30100
910 - 30105
Общи търговски данни
В процес на обработка
39034
21/05/2013
n/a