Начало / Медицински изделия / AXcess™ дълъг интродюсер без водач, 7 Fr диаметър,

AXcess™ дълъг интродюсер без водач, 7 Fr диаметър,

Макс. стойност, заплащана с обществени средства: В процес на обработка

Данни за мед. изделие
10IIaV5886535676
18/03/2016 12:12
18/03/2016 15:39
31/05/2013 17:24
Данни за производителя
Аргон Медикал Дивайсиз Холандия
Аргон Медикал
Друго
друг
000-A1
NL
Амстердам
1097 JB
Bernhardplein 200
Г-н Янис Дионисиу
(0030) 2221 083 238
yannis.dionysiou@argonmedical.com
Данни за лицето, което пуска изделието на пазара
Диамед ООД
ЕИК
121062052
BG
SOF
София
1407
Дани Симеонова
962 17 55
office@diamed.bg
Данни за търговеца на едро
Диамед ООД
ЕИК
121062052
BG
SOF
София
1407
Дани Симеонова
962 17 55
office@diamed.bg
IV-Р-Т/МИ 085/19.10.2007
19/10/2010
Общи медицински данни за изделието
10 - Изделия за еднократна употреба
Клас ІІ а
Разни
GMDN
58865
AXcess™ дълъг интродюсер без водач, 7 Fr диаметър,
Предназначено действие, определено от производителя
Еднократна употреба
AXcess™ дълъг интродюсер без водач, 7 Fr диаметър, 23cm дължина, съвместим с водач 0.035” - 0.038”, оранжев.
490027
Общи търговски данни
В процес на обработка
CE 565719
01/12/2017