Coblator II System

Макс. стойност, заплащана с обществени средства: В процес на обработка

Данни за мед. изделие
05IIbM1149018564
15/03/2016 16:41
17/03/2016 12:18
14/03/2016 17:15
Данни за производителя
ArthroCare Corporation
ArthroCare Corporation
ЕИК
554862368
US
Austin TX
TX 78735-8531
West William Cannon Drive
7000
Elissa Calamia
512.391.3900
512.391.3901
info@arthrocare.com
Данни за лицето, което пуска изделието на пазара
Джи ес евро България ЕООД
ЕИК
121410904
BG
SOF
София
1000
Генерал Гурко 64
Стефан Стрнад
02/ 9815018, 0884264027
02/9810540
sofia@jsevro.com
Данни за търговеца на едро
Джи ес евро България ЕООД
ЕИК
121410904
BG
SOF
София
1000
Генерал Гурко 64
Стефан Стрнад
02/ 9815018, 0884264027
02/9810540
sofia@jsevro.com
IV-P-T / МИ 114
05/11/2007
Общи медицински данни за изделието
05 - Болнично оборудване
Клас ІІ б
Мускулно-скелетна система
GMDN
11490
Coblator II System
Описание на медицинското изделие
Стерилност
Предназначено действие, определено от производителя
Многократна употреба
Общи търговски данни
В процес на обработка
G1150177112015
19/03/2020