Anti-B

Макс. стойност, заплащана с обществени средства: В процес на обработка

Данни за мед. изделие
06А1B1701343437
09/03/2016 16:24
10/03/2016 09:48
20/06/2014 09:46
Данни за производителя
СЕ Имундиагностика
Друго
ДДС номер
DE813558514
DE
Ешелброн
Уте Леутз
+49622642100
info@ce-immundiagnostika.com
Данни за лицето, което пуска изделието на пазара
Елит Медикал ООД
ЕИК
130824861
BG
SOF
София
бул.Арсеналски 65, ет.1, офис 1
Красимир Кирков
029669070
krasimir.kirkov@elitmedical.com
Данни за търговеца на едро
Елит Медикал ООД
ЕИК
130824861
BG
SOF
София
бул.Арсеналски 65, ет.1, офис 1
Красимир Кирков
029669070
krasimir.kirkov@elitmedical.com
IV-Р-Т/МИ-212
18/12/2007
Общи медицински данни за изделието
06 - Ин витро диагностични изделия
Реактиви и продукти от реактиви, включително съответните калибратори и контролни материали за определяне на следните кръвни групи: система АВО, резус (С, с, D, E, е), anti-Kell
Кръв и кръвообразуващи органи
UMDNS
17013
Anti-B
Anti-B, моно, B6E9
Предназначено действие, определено от производителя
Многократна употреба
Общи търговски данни
В процес на обработка
CE574258
20/02/2017