Начало / Медицински изделия / Физиологични Мониторни Системи

Физиологични Мониторни Системи

Макс. стойност, заплащана с обществени средства: В процес на обработка

Данни за мед. изделие
05IIaC1263632984
02/03/2016 16:30
07/03/2016 10:37
26/02/2016 10:06
Данни за производителя
Контек Медикъл Системс Ко. Лимитид
КОНТЕК
Друго
договор
130311601108025
CN
Кинхиндао
Кинхуанг Уест Стрийт 112
Робин Лий
+ 86 335 8015430
+ 86 335 8015588
contec88@gmail.com
Данни за лицето, което пуска изделието на пазара
Илан Медицинска Апартура ООД
ЕИК
103597142
BG
VAR
Варна
9002
Кирил Шиваров 9Б
Горица Жечева
+359 52 612 259
+359 52 612 258
ilan@ilan.bg
Данни за търговеца на едро
Илан Медицинска Апартура ООД
ЕИК
103597142
BG
VAR
Варна
9002
Кирил Шиваров 9Б
Горица Жечева
+359 52 612 259
+359 52 612 258
ilan@ilan.bg
IV - P - T/MU-389
28/07/2008
Общи медицински данни за изделието
05 - Болнично оборудване
Клас ІІ а
Сърдечно-съдова система
UMDNS
12636
Физиологични Мониторни Системи
Пациентни монитори
CMS 7000 Plus
Описание на медицинското изделие
Измерващ, Болнично предписание
Предназначено действие, определено от производителя
Многократна употреба
Общи търговски данни
В процес на обработка
G114035050972028
22/07/2019