Начало / Медицински изделия / Електрокардиографи Мултиканални

Електрокардиографи Мултиканални

Макс. стойност, заплащана с обществени средства: В процес на обработка

Данни за мед. изделие
04IIaC1141133473
02/03/2016 16:19
07/03/2016 10:35
26/02/2016 10:06
Данни за производителя
Контек Медикъл Системс Ко. Лимитид
КОНТЕК
Друго
договор
130311601108025
CN
Кинхиндао
Кинхуанг Уест Стрийт 112
Робин Лий
+ 86 335 8015430
+ 86 335 8015588
contec88@gmail.com
Данни за лицето, което пуска изделието на пазара
Илан Медицинска Апартура ООД
ЕИК
103597142
BG
VAR
Варна
9002
Кирил Шиваров 9Б
Горица Жечева
+359 52 612 259
+359 52 612 258
ilan@ilan.bg
Данни за търговеца на едро
Илан Медицинска Апартура ООД
ЕИК
103597142
BG
VAR
Варна
9002
Кирил Шиваров 9Б
Горица Жечева
+359 52 612 259
+359 52 612 258
ilan@ilan.bg
IV - P - T/MU-389
28/07/2008
Общи медицински данни за изделието
04 - Електро-механични медицински изделия
Клас ІІ а
Сърдечно-съдова система
UMDNS
11411
Електрокардиографи Мултиканални
ЕКГ
ECG 600 G
Описание на медицинското изделие
Измерващ, Болнично предписание
Предназначено действие, определено от производителя
Еднократна употреба
Общи търговски данни
В процес на обработка
G114035050972028
22/07/2019