Начало / Медицински изделия / Докинг станция за инфузионни помпи БенеФюжън DS5

Докинг станция за инфузионни помпи БенеФюжън DS5

Макс. стойност, заплащана с обществени средства: В процес на обработка

Данни за мед. изделие
05IIbV1779391476
15/02/2016 12:43
16/02/2016 11:26
15/12/2015 12:42
Данни за производителя
Шенжен Шенке Медикъл
ЕИК
999999999
CN
Шенжен
Феликс Сън
+85225110701
felix.fsun@mindray.com
Данни за лицето, което пуска изделието на пазара
Дъчмед Интернешанъл ЕООД
ЕИК
130928543
BG
SOF
София
Димитър Краев
0886663131
dimitar.kraev@dutchmed.bg
Данни за търговеца на едро
Дъчмед Интернешанъл ЕООД
ЕИК
130928543
BG
SOF
София
Димитър Краев
0886663131
dimitar.kraev@dutchmed.bg
IV-Р-Т/МИ/035
05/09/2007
Общи медицински данни за изделието
05 - Болнично оборудване
Клас ІІ б
Разни
GMDN
17793
Докинг станция за инфузионни помпи БенеФюжън DS5
Предназначено действие, определено от производителя
Многократна употреба
Общи търговски данни
В процес на обработка
HD600950520001
06/11/2016