Начало / Медицински изделия / Волуметрична инфузионна помпа БенеФюжън VP5

Волуметрична инфузионна помпа БенеФюжън VP5

Макс. стойност, заплащана с обществени средства: В процес на обработка

Данни за мед. изделие
05IIbV1649592537
15/02/2016 11:20
16/02/2016 11:25
15/12/2015 12:42
Данни за производителя
Шенжен Шенке Медикъл
ЕИК
999999999
CN
Шенжен
Феликс Сън
+85225110701
felix.fsun@mindray.com
Данни за лицето, което пуска изделието на пазара
Дъчмед Интернешанъл ЕООД
ЕИК
130928543
BG
SOF
София
Димитър Краев
0886663131
dimitar.kraev@dutchmed.bg
Данни за търговеца на едро
Дъчмед Интернешанъл ЕООД
ЕИК
130928543
BG
SOF
София
Димитър Краев
0886663131
dimitar.kraev@dutchmed.bg
IV-Р-Т/МИ/035
05/09/2007
Общи медицински данни за изделието
05 - Болнично оборудване
Клас ІІ б
Разни
GMDN
16495
Волуметрична инфузионна помпа БенеФюжън VP5
Предназначено действие, определено от производителя
Многократна употреба
Общи търговски данни
В процес на обработка
HD600950520001
06/11/2016