DK16PD

Макс. стойност, заплащана с обществени средства: В процес на обработка

Данни за мед. изделие
07IIIV1275431170
28/01/2016 17:59
01/02/2016 14:10
18/11/2015 15:30
Данни за производителя
YAVO Sp. z.o.o.
YAVO
Друго
VAT
PL7691925826
PL
Белчатов
Томас Глоговски
+480446329411
t.glogowski@yavo.com.pl
Данни за лицето, което пуска изделието на пазара
ЕЛПАК-ЛИЗИНГ ЕООД
ЕИК
103506445
BG
VAR
Варна
Пламен Калайджиев
052 602360
052 699060
elpak@elpak.bg
Данни за търговеца на едро
ЕЛПАК-ЛИЗИНГ ЕООД
ЕИК
103506445
BG
VAR
Варна
Пламен Калайджиев
052 602360
052 699060
elpak@elpak.bg
IV-Р-Т/МИ279
25/01/2008
Общи медицински данни за изделието
07 - Неактивни имплантируеми изделия
Клас ІІІ
Разни
UMDNS
12754
DK16PD
Описание на медицинското изделие
Стерилност
Предназначено действие, определено от производителя
Стерилен хирургичен конец
Еднократна употреба
Общи търговски данни
В процес на обработка
101767-2011-CE-POL-NA-D
30/10/2016