Annuloplasty Handle

Макс. стойност, заплащана с обществени средства: В процес на обработка

Данни за мед. изделие
09IC4768323780
22/01/2016 17:16
25/01/2016 09:25
15/07/2014 11:42
Данни за производителя
Medtronic Inc.
Medtronic
Друго
VAT
DE273561661
US
Minneapolis
Vjeran Nakovic
0038514881120
vjeran.nakovic@medtronic.com
Данни за лицето, което пуска изделието на пазара
"СИТИ КЛИНИК СЪРВИСИС" ЕООД
ЕИК
202398163
BG
SOF
Столична
София
Илиaн Григоров; Веселин Лафазански
02 960 49 33
maria.spasova@cityclinic.bg
Данни за търговеца на едро
"СИТИ КЛИНИК СЪРВИСИС" ЕООД
ЕИК
202398163
BG
SOF
Столична
София
Илиaн Григоров; Веселин Лафазански
02 960 49 33
maria.spasova@cityclinic.bg
IV-P-T/МИ 941
06/03/2013
Общи медицински данни за изделието
09 - Инструменти за многократна употреба
Клас І
Сърдечно-съдова система
GMDN
47683
Annuloplasty Handle
Предназначено действие, определено от производителя
Многократна употреба
Общи търговски данни
В процес на обработка