Начало / Медицински изделия / Ambix Intraport T Intravenous Cath, Silicone

Ambix Intraport T Intravenous Cath, Silicone

Макс. стойност, заплащана с обществени средства: В процес на обработка

Данни за мед. изделие
10IIIC1685408796
11/12/2015 10:18
12/12/2015 14:45
27/06/2013 11:38
Данни за производителя
Fresenius Kabi AG
Fresenius Kabi
Друго
ДДС номер
DE812738810
DE
Bad Homburg
Ursula Schneider
+49 6172 686 0
communication@fresenius-kabi.com
Данни за лицето, което пуска изделието на пазара
РСР ЕООД
ЕИК
121706547
BG
SOF
София
Емилия Андреева
02 951 59 76
e.andreeva@rsr.bg
Данни за търговеца на едро
РСР ЕООД
ЕИК
121706547
BG
SOF
София
Емилия Андреева
02 951 59 76
e.andreeva@rsr.bg
ІV-Р-Т/МИ-021/29.08.2007
29/08/2007
Общи медицински данни за изделието
10 - Изделия за еднократна употреба
Клас ІІІ
Сърдечно-съдова система
UMDNS
16854
Ambix Intraport T Intravenous Cath, Silicone
Описание на медицинското изделие
Стерилност, Болнично предписание
Предназначено действие, определено от производителя
Еднократна употреба
Общи търговски данни
В процес на обработка
G7150247402046
15/02/2020