Начало / Медицински изделия / Комплект за Кифопластика

Комплект за Кифопластика

Макс. стойност, заплащана с обществени средства: В процес на обработка

Данни за мед. изделие
07IIbM1040191979
10/12/2015 18:15
12/12/2015 13:07
26/03/2014 15:52
Данни за производителя
МАХЕ МЕДИКЪЛ ООД
МАХЕ МЕДИКЪЛ ООД
Друго
СЕ-СЕРТИФИКАТ
08-222-710
DE
D-78576 Еминген-Липтинген
ул. "Фридрих Вьохлер" № 10
Ралф Ротер
+49 7465 92750
+49 7465 927529
info@mahe-med.de
Данни за лицето, което пуска изделието на пазара
"ПОПОВ КОМЕРС 2006" ЕООД
ЕИК
160074159
BG
PDV
Пловдив
4000
ул. "Персенк" № 9, ет. 3, офис 307
Eвгений Попов
+35932241604
+35932241606
evgeniy.popov@popovcommerce.com
Данни за търговеца на едро
"ПОПОВ КОМЕРС 2006" ЕООД
ЕИК
160074159
BG
PDV
Пловдив
4000
ул. "Персенк" № 9, ет. 3, офис 307
Eвгений Попов
+35932241604
+35932241606
evgeniy.popov@popovcommerce.com
IV-P-T/МИ-522
13/01/2010
Общи медицински данни за изделието
07 - Неактивни имплантируеми изделия
Клас ІІ б
Мускулно-скелетна система
GMDN
10401
Комплект за Кифопластика
Описание на медицинското изделие
Болнично предписание
Предназначено действие, определено от производителя
Комплектът за кифопластика се състои от балонна система с различна големина на балона за да се адаптира за съответния раздел на гръбначния стълб и се използва при репозициониране на спинални фрактури и последваща фиксация с костен цимент.
Еднократна употреба
Общи търговски данни
В процес на обработка
G1140633623014
31/07/2019