Начало / Медицински изделия / 10 винта + 2 пръчки ULIS

10 винта + 2 пръчки ULIS

Макс. стойност, заплащана с обществени средства: В процес на обработка

Данни за мед. изделие
07IIbM6132570598
GTIN
N/A
08/12/2015 13:33
23/09/2021 11:01
02/12/2015 11:21
Данни за производителя
SpineVision S.A.
Друго
N/A
N/A
FR
Antony
92160
10 Rue de la Renaissance
Helene Plas
+33(0)153332525
+33(0)153332539
corp.cs@spinevision.com
Данни за лицето, което пуска изделието на пазара
Софарма Трейдинг АД
ЕИК
103267194
BG
SOF
София
1756
Лъчезар Станчев, 5
Йордан Тодоров
+359 2 8133 684
+359 2 8133 667
RP@sopharmatrading.bg
Данни за търговеца на едро
Софарма Трейдинг АД
ЕИК
103267194
BG
SOF
София
1756
Лъчезар Станчев, 5
Йордан Тодоров
+359 2 8133 684
+359 2 8133 667
RP@sopharmatrading.bg
IV-P-T/МИ-259
09/01/2008
Общи медицински данни за изделието
07 - Неактивни имплантируеми изделия
Клас ІІ б
Мускулно-скелетна система
GMDN
61325
10 винта + 2 пръчки ULIS
Предназначено действие, определено от производителя
Еднократна употреба
Общи търговски данни
В процес на обработка
G1 058654 0011 Rev. 01
26/05/2024