ACCOLADE MRI SR L310

Макс. стойност, заплащана с обществени средства: В процес на обработка

Данни за мед. изделие
01AIMDC1291338857
GTIN
L310
08/12/2015 02:39
01/10/2019 10:43
12/12/2014 14:07
Данни за производителя
Cardiac Pacemakers Inc.wos Guidant Corp.wos BSC
Бостън Сайънтифик Корпорейшан
ЕИК
411344804
US
Saint Paul
MN 55112-5798
4100 Hamline Ave North
Kirsten Harty
+1 651 582 5837
Kirsten.Harty@bsci.com
Данни за лицето, което пуска изделието на пазара
Маримпекс-7 ЕООД
ЕИК
130489377
BG
SOF
София
1612
бул.Цар Борис III 54
Адриана Божкова
9532561
9525821
marimpex-7@mbox.contact.bg
Данни за търговеца на едро
Маримпекс-7 ЕООД
ЕИК
130489377
BG
SOF
София
1612
бул.Цар Борис III 54
Адриана Божкова
9532561
9525821
marimpex-7@mbox.contact.bg
IV-Р-Т/МИ-186
11/12/2007
Общи медицински данни за изделието
01 - Активни имплантируеми изделия
Активни Имплантируеми Медицински Изделия
Сърдечно-съдова система
GMDN
12913
Имплантируеми пейсмекъри
ACCOLADE MRI SR L310
L310
Описание на медицинското изделие
1
13.2cc
4.45 x 4.81 x 0.75cm
23.6g
Стерилност
Предназначено действие, определено от производителя
Имплантируеми пейсмекъри
Еднократна употреба
L310
Общи търговски данни
В процес на обработка
CE 620231
26/05/2024