ILLICO 12+2

Макс. стойност, заплащана с обществени средства: В процес на обработка

Данни за мед. изделие
07IIbM6132560214
07/12/2015 13:48
08/12/2015 09:59
07/12/2015 09:18
Данни за производителя
Алфатек Спайн Инк.
Алфатек Спайн
Друго
Производител
Alphatec Spine
US
Карлсбад, Калифорния
92008
Ел Камино Реал 5818
Стилянос Зафирис
+359 896 66 88 98
info@neuro.bg
Данни за лицето, което пуска изделието на пазара
Неуро ЕООД
ЕИК
203427625
BG
SOF
Столична
София
1463
бул. Витоша 146, вх.Б
Стилянос Зафирис
+359 896 66 88 98
info@neuro.bg
Данни за търговеца на едро
Неуро ЕООД
ЕИК
203427625
BG
SOF
Столична
София
1463
бул. Витоша 146, вх.Б
Стилянос Зафирис
+359 896 66 88 98
info@neuro.bg
1174
23/03/2015
Общи медицински данни за изделието
07 - Неактивни имплантируеми изделия
Клас ІІ б
Мускулно-скелетна система
GMDN
61325
ILLICO 12+2
Описание на медицинското изделие
Титаниева сплав
Предназначено действие, определено от производителя
Еднократна употреба
Общи търговски данни
В процес на обработка
49553
25/11/2015
01/12/2015
41315987
12/03/2018