Начало / Медицински изделия / Amplatzer Occluders PFO;SEPTAL;Cribriform

Amplatzer Occluders PFO;SEPTAL;Cribriform

Макс. стойност, заплащана с обществени средства: В процес на обработка

Данни за мед. изделие
10IIIC4541873862
04/12/2015 09:34
07/12/2015 14:56
03/12/2015 16:44
Данни за производителя
AGA Медикъл Корпорейшън
ЕИК
999999999
US
Плимут
55442
Натан Лейн Норт
5050
Ракел Елингтън
763-531-3018
rellingson@amplatzer.com
Данни за лицето, което пуска изделието на пазара
Булмед 2000 ЕООД
ЕИК
121268853
BG
SOF
София
1680
Хайдушка гора 59-61
Людмил Борисов Първанов
0887590363
marketing@bulmed2000-bg.com
Данни за търговеца на едро
Булмед 2000 ЕООД
ЕИК
121268853
BG
SOF
София
1680
Хайдушка гора 59-61
Людмил Борисов Първанов
0887590363
marketing@bulmed2000-bg.com
IV-P-T/МИ-234
03/01/2008
Общи медицински данни за изделието
10 - Изделия за еднократна употреба
Клас ІІІ
Сърдечно-съдова система
GMDN
45418
Amplatzer Occluders PFO;SEPTAL;Cribriform
Описание на медицинското изделие
Стерилност, Болнично предписание
Предназначено действие, определено от производителя
Устройство за затваряне на септални дефекти; решетъчен септален оклудер Cribriform; PFO оклудер
Еднократна употреба
Общи търговски данни
В процес на обработка
594291
23/02/2018