Начало / Медицински изделия / AMPLATZER Cardiac Plug,AMPLATZER Amulet

AMPLATZER Cardiac Plug,AMPLATZER Amulet

Макс. стойност, заплащана с обществени средства: В процес на обработка

Данни за мед. изделие
10IIIC4541836293
04/12/2015 09:19
07/12/2015 14:56
03/12/2015 16:44
Данни за производителя
AGA Медикъл Корпорейшън
ЕИК
999999999
US
Плимут
55442
Натан Лейн Норт
5050
Ракел Елингтън
763-531-3018
rellingson@amplatzer.com
Данни за лицето, което пуска изделието на пазара
Булмед 2000 ЕООД
ЕИК
121268853
BG
SOF
София
1680
Хайдушка гора 59-61
Людмил Борисов Първанов
0887590363
marketing@bulmed2000-bg.com
Данни за търговеца на едро
Булмед 2000 ЕООД
ЕИК
121268853
BG
SOF
София
1680
Хайдушка гора 59-61
Людмил Борисов Първанов
0887590363
marketing@bulmed2000-bg.com
IV-P-T/МИ-234
03/01/2008
Общи медицински данни за изделието
10 - Изделия за еднократна употреба
Клас ІІІ
Сърдечно-съдова система
GMDN
45418
AMPLATZER Cardiac Plug,AMPLATZER Amulet
Описание на медицинското изделие
Стерилност, Болнично предписание
Предназначено действие, определено от производителя
Сърдечна запушалка, Устройство за затваряне на аурикулата на лявотопредсърдие
Еднократна употреба
Общи търговски данни
В процес на обработка
590632
31/10/2017