Начало / Медицински изделия / Назална канюла за кислород , за възрастни

Назална канюла за кислород , за възрастни

Макс. стойност, заплащана с обществени средства: В процес на обработка

Данни за мед. изделие
02IIaR3132000661
04/12/2015 08:42
07/12/2015 14:48
14/07/2015 15:56
Данни за производителя
MEDISIZE bv
MEDISIZE
Друго
Друго
Друго
NL
Hillegom
Harry Sijnstra
+31 (0) 6 10 991 880
harry.Sijnstra@medisize.com
Данни за лицето, което пуска изделието на пазара
Медицинска техника инженеринг
ЕИК
831641528
BG
SOF
Столична
София
1750
жк.Младост 1, улДимитър Моллов бл.28Б
Илияна Симеонова
(02) 462 71 29
(02) 462 71 28
konsumativi@mte-bg.com
Данни за търговеца на едро
Медицинска техника инженеринг
ЕИК
831641528
BG
SOF
Столична
София
1750
жк.Младост 1, улДимитър Моллов бл.28Б
Илияна Симеонова
(02) 462 71 29
(02) 462 71 28
konsumativi@mte-bg.com
IV-P-T/МИ089
23/10/2007
Общи медицински данни за изделието
02 - Изделия за анестезия и респирация
Клас ІІ а
Дихателна система
GMDN
31320
Назална канюла за кислород , за възрастни
Предназначено действие, определено от производителя
Еднократна употреба
HSI30301
Общи търговски данни
В процес на обработка
47576-2009-CE-RGG-NA 3.0
12/11/2018