Allure RF

Макс. стойност, заплащана с обществени средства: В процес на обработка

Данни за мед. изделие
01AIMDC3439845527
02/12/2015 16:19
04/12/2015 10:11
24/06/2013 15:54
Данни за производителя
Ст.Джуд Медикъл
ЕИК
999999999
US
Силмар ,Калифорния 91342
15900 Вели Вю Корт
Роланд Джерард
+1 818 362 6822
rgerard@sjm.com
Данни за лицето, което пуска изделието на пазара
Булмед 2000 ЕООД
ЕИК
121268853
BG
SOF
София
1680
Людмил Борисов Първанов
02/9580481,9580482
marketing@bulmed2000-bg.com
Данни за търговеца на едро
Булмед 2000 ЕООД
ЕИК
121268853
BG
SOF
София
1680
Людмил Борисов Първанов
02/9580481,9580482
marketing@bulmed2000-bg.com
IV-Р-Т/МИ234
03/01/2008
Общи медицински данни за изделието
01 - Активни имплантируеми изделия
Активни Имплантируеми Медицински Изделия
Сърдечно-съдова система
GMDN
34398
Allure RF
PM3222
Описание на медицинското изделие
Стерилност, Болнично предписание
Предназначено действие, определено от производителя
Пейсмейкър за бивентрикуларна сърдечна ресинхронизация. Предназначен за сърдечна ресинхронизация с един пресърден и два предсърдно-камерни порта за пациенти, които могат да ползват бивентрикуларно възприемане и подаване на ритъм
Еднократна употреба
Общи търговски данни
В процес на обработка
I7110514607159
14/06/2019