Standard Valve System

Макс. стойност, заплащана с обществени средства: В процес на обработка

Данни за мед. изделие
07IIIN6112351170
01/12/2015 17:28
02/12/2015 11:37
28/07/2014 13:12
Данни за производителя
Integra Lifescience inc
Integra
Друго
ДДС номер
FR82492534466
FR
Лион
Лидия Ромеоф
+33622091449
Lydia.romeuf@integralife.com
Данни за лицето, което пуска изделието на пазара
Вес Корект ЕООД
ЕИК
201387303
BG
SOF
София
Изабела Борисова- Петрова
0898507279
iborisova@vescorrect.com
Данни за търговеца на едро
Вес Корект ЕООД
ЕИК
201387303
BG
SOF
София
Изабела Борисова- Петрова
0898507279
iborisova@vescorrect.com
IV-P-T/МИ 719
28/07/2011
Общи медицински данни за изделието
07 - Неактивни имплантируеми изделия
Клас ІІІ
Нервна система
GMDN
61123
Standard Valve System
Предназначено действие, определено от производителя
Клапна система за хидроцефалия
Еднократна употреба
Общи търговски данни
В процес на обработка
IAL8321
26/02/2014
CE00947
16/10/2020