Начало / Медицински изделия / Abbott Diagnostics ARC ANTI HCV Reagent 500 Test

Abbott Diagnostics ARC ANTI HCV Reagent 500 Test

Макс. стойност, заплащана с обществени средства: В процес на обработка

Данни за мед. изделие
06А2V4836654300
01/12/2015 10:14
01/12/2015 16:10
06/11/2015 11:29
Данни за производителя
Abbott GmbH & Co. KG
ЕИК
113824221
DE
Висбаден
65205
Max-Planck-Ring 2
Andreia Valter
+496122580
service.de@abbott.com
Данни за лицето, което пуска изделието на пазара
Софарма Трейдинг АД
ЕИК
103267194
BG
SOF
Столична
София
1756
Лъчезар Станчев, 5
Йордан Тодоров
+359 2 8133 684
+359 2 8133 667
RP@sopharmatrading.bg
Данни за търговеца на едро
Софарма Трейдинг АД
ЕИК
103267194
BG
SOF
Столична
София
1756
Лъчезар Станчев, 5
Йордан Тодоров
+359 2 8133 684
+359 2 8133 667
RP@sopharmatrading.bg
IV-P-T/МИ-259
09/01/2008
Общи медицински данни за изделието
06 - Ин витро диагностични изделия
Реактиви и продукти от реактиви, включително съответните калибратори и контролни материали за откриване, потвърждаване и количествено определяне на човешки проби от маркери на инфекции на НIV (НIV 1 и
Разни
GMDN
48366
Abbott Diagnostics ARC ANTI HCV Reagent 500 Test
Предназначено действие, определено от производителя
От 2до 8 градуса
Еднократна употреба
6C37-37
Общи търговски данни
В процес на обработка
LRQ0964174
30/09/2018