Начало / Медицински изделия / 26947 Пънч за биопсия

26947 Пънч за биопсия

Макс. стойност, заплащана с обществени средства: В процес на обработка

Данни за мед. изделие
10IIID1323056514
20/11/2015 10:40
24/11/2015 11:01
19/11/2015 09:31
Данни за производителя
GIMA S.P.A.
GIMA
Друго
VAT
IT00734640154
IT
Джесате
Сабрина Росигно
003902953854234
sabrina@gimaitaly.com
Данни за лицето, което пуска изделието на пазара
ЕЛПАК-ЛИЗИНГ ЕООД
ЕИК
103506445
BG
VAR
Варна
Пламен Калайджиев
052 602360
052 699060
elpak@elpak.bg
Данни за търговеца на едро
ЕЛПАК-ЛИЗИНГ ЕООД
ЕИК
103506445
BG
VAR
Варна
Пламен Калайджиев
052 602360
052 699060
elpak@elpak.bg
IV-Р-Т/МИ279
25/01/2008
Общи медицински данни за изделието
10 - Изделия за еднократна употреба
Клас ІІІ
Дерматологични средства
UMDNS
13230
26947 Пънч за биопсия
Описание на медицинското изделие
Стерилност
Предназначено действие, определено от производителя
Еднократна употреба
Общи търговски данни
В процес на обработка
MED 26036
24/10/2016