ADDplus

Макс. стойност, заплащана с обществени средства: В процес на обработка

Данни за мед. изделие
07IIbM0000066226
19/11/2015 13:07
19/11/2015 15:39
16/05/2013 09:46
Данни за производителя
ULRICH GMBH&CO. KG
ULRICH
Друго
VAT
DE147049042
DE
ULM
89081
BUCHBRUNNENWEG 12
Beth Christiane
+49 (0)731 9654-224
+49 (0)731 9654-2705
c.beth@ulrichmedical.com
Данни за лицето, което пуска изделието на пазара
Кардио Медикал ЕООД
ЕИК
201980901
BG
SOF
София
1612
бул Цар Борис III 23
Александър Маджаров
+35929533616
+35929533616
cardiomedical@abv.bg
Данни за търговеца на едро
Кардио Медикал ЕООД
ЕИК
201980901
BG
SOF
София
1612
бул Цар Борис III 23
Александър Маджаров
+35929533616
+35929533616
cardiomedical@abv.bg
IV-P-T/МИ 827
08/05/2012
Общи медицински данни за изделието
07 - Неактивни имплантируеми изделия
Клас ІІ б
Мускулно-скелетна система
GMDN
00000
ADDplus
Предназначено действие, определено от производителя
Импланти за запълване на междупрешленно пространство.
Еднократна употреба
Общи търговски данни
В процес на обработка
G1110311099045
03/04/2016