Bioset 3500

Макс. стойност, заплащана с обществени средства: В процес на обработка

Данни за мед. изделие
15IV1675478324
19/11/2015 12:21
19/11/2015 15:20
18/11/2015 15:30
Данни за производителя
LUMED SRL
Lumed
Друго
VAT
IT03050700966
IT
Опера
Рикардо Далуйсо
+390257606751
riccardo@lumed.com
Данни за лицето, което пуска изделието на пазара
ЕЛПАК-ЛИЗИНГ ЕООД
ЕИК
103506445
BG
VAR
Варна
Пламен Калайджиев
052 602360
052 699060
elpak@elpak.bg
Данни за търговеца на едро
ЕЛПАК-ЛИЗИНГ ЕООД
ЕИК
103506445
BG
VAR
Варна
Пламен Калайджиев
052 602360
052 699060
elpak@elpak.bg
IV-Р-Т/МИ279
25/01/2008
Общи медицински данни за изделието
15 - Продукти и приспособления за лечебни и здравни заведения
Клас І
Разни
UMDNS
16754
Bioset 3500
BMTM001
Описание на медицинското изделие
110x30мм
Предназначено действие, определено от производителя
Принтиране на електрокардиограма от ЕКГ апарат
Еднократна употреба
Общи търговски данни
В процес на обработка