Начало / Медицински изделия / Ascard a4-B56-Mr.Blue 112x25

Ascard a4-B56-Mr.Blue 112x25

Макс. стойност, заплащана с обществени средства: В процес на обработка

Данни за мед. изделие
10IV1675454830
19/11/2015 12:00
19/11/2015 15:13
18/11/2015 15:30
Данни за производителя
LUMED SRL
Lumed
Друго
VAT
IT03050700966
IT
Опера
Рикардо Далуйсо
+390257606751
riccardo@lumed.com
Данни за лицето, което пуска изделието на пазара
ЕЛПАК-ЛИЗИНГ ЕООД
ЕИК
103506445
BG
VAR
Варна
Пламен Калайджиев
052 602360
052 699060
elpak@elpak.bg
Данни за търговеца на едро
ЕЛПАК-ЛИЗИНГ ЕООД
ЕИК
103506445
BG
VAR
Варна
Пламен Калайджиев
052 602360
052 699060
elpak@elpak.bg
IV-Р-Т/МИ279
25/01/2008
Общи медицински данни за изделието
10 - Изделия за еднократна употреба
Клас І
Разни
UMDNS
16754
Ascard a4-B56-Mr.Blue 112x25
Описание на медицинското изделие
112x25см
Предназначено действие, определено от производителя
Принтиране на електрокардиограма от ЕКГ апарат
Еднократна употреба
BMAS001
Общи търговски данни
В процес на обработка