Начало / Медицински изделия / .Марлин рапид 6х45см 3/0

.Марлин рапид 6х45см 3/0

Макс. стойност, заплащана с обществени средства: В процес на обработка

Данни за мед. изделие
10IIIV1390812327
16/11/2015 11:47
16/11/2015 15:54
27/10/2014 16:00
Данни за производителя
Catgut GmbH Chirurgisches Nahtmaterial
Друго
Друго
Drugo
DE
Markneukirchen
Емилия Григорчева
02/ 981 8565
catgutgmbh@gmail.com
Данни за лицето, което пуска изделието на пазара
Медицинска техника инженеринг
ЕИК
831641528
BG
SOF
Столична
София
1750
жк.Младост 1, ул.ДИмитър Моллов бл.28Б
Илияна Симеонова
(02) 462 71 29
(02) 462 71 28
konsumativi@mte-bg.com
Данни за търговеца на едро
Медицинска техника инженеринг
ЕИК
831641528
BG
SOF
Столична
София
1750
жк.Младост 1, ул.ДИмитър Моллов бл.28Б
Илияна Симеонова
(02) 462 71 29
(02) 462 71 28
konsumativi@mte-bg.com
IV-P-T/МИ089
23/10/2007
Общи медицински данни за изделието
10 - Изделия за еднократна употреба
Клас ІІІ
Разни
UMDNS
13908
.Марлин рапид 6х45см 3/0
Описание на медицинското изделие
PGA
24
Стерилност
Предназначено действие, определено от производителя
Еднократна употреба
Общи търговски данни
В процес на обработка
1911830-007-001
26/06/2016