Начало / Медицински изделия / ПРЕВРЪЗКА Cosmopor Antibacterial стерилна 7,2/5см

ПРЕВРЪЗКА Cosmopor Antibacterial стерилна 7,2/5см

Макс. стойност, заплащана с обществени средства: В процес на обработка

Данни за мед. изделие
10IV0000005801
22/10/2015 13:29
22/10/2015 16:41
22/10/2015 11:21
Данни за производителя
ПОЛ ХАРТМАН АГ
Друго
N/A
N/A
DE
Хайденхайм
89522
Paul Hartmann str.12
Anke Borkott
+494919997026
info@hartmann-ag.com
Данни за лицето, което пуска изделието на пазара
Софарма Трейдинг АД
ЕИК
103267194
BG
SOF
Столична
София
1756
Лъчезар Станчев, 5
Йордан Тодоров
+359 2 8133 684
+359 2 8133 667
RP@sopharmatrading.bg
Данни за търговеца на едро
Софарма Трейдинг АД
ЕИК
103267194
BG
SOF
Столична
София
1756
Лъчезар Станчев, 5
Йордан Тодоров
+359 2 8133 684
+359 2 8133 667
RP@sopharmatrading.bg
IV - P - T/МИ - 259
09/01/2008
Общи медицински данни за изделието
10 - Изделия за еднократна употреба
Клас І
Разни
GMDN
00000
ПРЕВРЪЗКА Cosmopor Antibacterial стерилна 7,2/5см
Описание на медицинското изделие
25
Стерилност
Предназначено действие, определено от производителя
Еднократна употреба
901000
Общи търговски данни
В процес на обработка
G2S120111858046
20/01/2017