*RF*KIT, HDL 2 x 200 DXC

Макс. стойност, заплащана с обществени средства: В процес на обработка

Данни за мед. изделие
06DV4045010369
31/08/2015 16:50
01/09/2015 10:10
14/11/2014 12:57
Данни за производителя
Beckman Coulter International S.A.
Друго
VAT
BE0888109531
CH
Nyon
Henri Guillemin
+41 (0) 22 365 37 07
ltulea@beckman.com
Данни за лицето, което пуска изделието на пазара
Аквахим АД
ЕИК
200984964
BG
SOF
София
Михаил Мaринов
0889039600
mihail.marinov@aquachim.bg
Данни за търговеца на едро
Аквахим АД
ЕИК
200984964
BG
SOF
София
Михаил Мaринов
0889039600
mihail.marinov@aquachim.bg
IV-P-T/МИ - 268
21/01/2008
Общи медицински данни за изделието
06 - Ин витро диагностични изделия
Изделия от други групи (IVD others)
Разни
GMDN
40450
*RF*KIT, HDL 2 x 200 DXC
Предназначено действие, определено от производителя
Еднократна употреба
A15625
Общи търговски данни
В процес на обработка