Начало / Медицински изделия / APO A1/A2/B калибратор

APO A1/A2/B калибратор

Макс. стойност, заплащана с обществени средства: В процес на обработка

Данни за мед. изделие
06DV12-50-01-80-0009269
30/07/2015 14:58
30/07/2015 15:37
23/04/2015 15:36
Данни за производителя
Диалаб ГмбХ
Диалаб ГмбХ
Друго
Код на производителя
AT/CA01/RC000528-00
AT
Винер Нойдорф
2351
ИЗ-НО Зюд, Хондащрасе, обект М55
Марлене Рамзи
++34(0)2236-660910-15
ramsey@dialab.at
Данни за лицето, което пуска изделието на пазара
Медилаб ООД
ЕИК
131443308
BG
SOF
Столична
София
1404
Силиврия 44-46, вх.Б, ет.1, ап.1
Мая Дамянова
02/ 859 80 46
medilab@medilab-bg.com
Данни за търговеца на едро
Медилаб ООД
ЕИК
131443308
BG
SOF
Столична
София
1404
Силиврия 44-46, вх.Б, ет.1, ап.1
Мая Дамянова
02/ 859 80 46
medilab@medilab-bg.com
IV-P-T/МИ-072
09/10/2007
Общи медицински данни за изделието
06 - Ин витро диагностични изделия
Изделия от други групи (IVD others)
Разни
EDMS
12-50-01-80-00
APO A1/A2/B калибратор
Описание на медицинското изделие
1 ml
1x1 ml
Измерващ
Предназначено действие, определено от производителя
Лиофилизиран,базиран на човешки материал, калибратор за употреба като калибратор в имунотурбидиметрични тестове.
2 – 8 °C
Еднократна употреба
A00716
Общи търговски данни
В процес на обработка