Начало / Медицински изделия / ACIST CVi инжекционна система за ангиография

ACIST CVi инжекционна система за ангиография

Макс. стойност, заплащана с обществени средства: В процес на обработка

Данни за мед. изделие
04IIbC4659552565
28/07/2015 11:20
29/07/2015 13:37
24/07/2015 15:40
Данни за производителя
ACIST Medical Systems, Inc.
Друго
n/a
CE 66263
US
Eden Prairie
55344
Mr. Al Saalabi
952 995 9300
Al.Saalabi@acistmedical.com
Данни за лицето, което пуска изделието на пазара
"Медимаг - МС" ООД
ЕИК
130871925
BG
SOF
София
1404
Димитър Сагаев № 19
Елена Желязкова
02 9582180
elena_jeliazkova@medimag-ms.com
Данни за търговеца на едро
"Медимаг - МС" ООД
ЕИК
130871925
BG
SOF
София
1404
Димитър Сагаев № 19
Елена Желязкова
02 9582180
elena_jeliazkova@medimag-ms.com
IV-Р-Т/МИ-226
27/12/2007
Общи медицински данни за изделието
04 - Електро-механични медицински изделия
Клас ІІ б
Сърдечно-съдова система
GMDN
46595
ACIST CVi инжекционна система за ангиография
Предназначено действие, определено от производителя
Многократна употреба
Общи търговски данни
В процес на обработка
66263
25/04/2017