Начало / Медицински изделия / 10 Parameter Urine strips

10 Parameter Urine strips

Макс. стойност, заплащана с обществени средства: В процес на обработка

Данни за мед. изделие
06DV3081545730
28/07/2015 11:15
29/07/2015 13:33
27/07/2015 15:39
Данни за производителя
Koroglu Medical Devices
Друго
VAT
5860406379
TR
Izmir
Serkan Erdur
+90 232 388 73 74
serkanerdur@koroglugroup.com
Данни за лицето, което пуска изделието на пазара
Марвена ООД
ЕИК
121677845
BG
SOF
София
Недрет-Билге Дениз
+359888588872
bilge.deniz@marvena.com
Данни за търговеца на едро
Марвена ООД
ЕИК
121677845
BG
SOF
София
Недрет-Билге Дениз
+359888588872
bilge.deniz@marvena.com
ІV-Р-Т/МИ 094/23.10.2007
23/10/2007
Общи медицински данни за изделието
06 - Ин витро диагностични изделия
Изделия от други групи (IVD others)
Разни
GMDN
30815
10 Parameter Urine strips
Описание на медицинското изделие
100
Предназначено действие, определено от производителя
Еднократна употреба
Общи търговски данни
В процес на обработка