Начало / Медицински изделия / AlphaLine Uni количка за оборудване, с аксесоари

AlphaLine Uni количка за оборудване, с аксесоари

Макс. стойност, заплащана с обществени средства: В процес на обработка

Данни за мед. изделие
05IV1063585218
06/07/2015 11:02
06/07/2015 13:06
23/07/2014 14:01
Данни за производителя
GIMMI GmbH
Друго
неприложимо
нмя код
DE
Тутлинген
78532
ул. Карл Цайс № 6
Флориан Бец
49(0)7461 96590-28
+49 (7461) 96590 33
f.betz@gimmi.de
Данни за лицето, което пуска изделието на пазара
Медимаг-МС ООД
ЕИК
130871925
BG
SOF
Столична
София
1404
ж.к. Манастирски ливади - изток, ул. Д. Сагаев 19
Елена Желязкова
02/958 21 80, 958 84 68
02/958 21 81
elena_jeliazkova@medimag-ms.com
Данни за търговеца на едро
Медимаг-МС ООД
ЕИК
130871925
BG
SOF
Столична
София
1404
ж.к. Манастирски ливади - изток, ул. Д. Сагаев 19
Елена Желязкова
02/958 21 80, 958 84 68
02/958 21 81
elena_jeliazkova@medimag-ms.com
IV-P-T/МИ-226
27/12/2007
Общи медицински данни за изделието
05 - Болнично оборудване
Клас І
Разни
UMDNS
10635
AlphaLine Uni количка за оборудване, с аксесоари
Предназначено действие, определено от производителя
Многократна употреба
S.1120.31
Общи търговски данни
В процес на обработка