Обектив f = 30

Макс. стойност, заплащана с обществени средства: В процес на обработка

Данни за мед. изделие
04IV1810476482
03/07/2015 15:27
06/07/2015 09:18
23/07/2014 14:01
Данни за производителя
GIMMI GmbH
Друго
неприложимо
нмя код
DE
Тутлинген
78532
ул. Карл Цайс № 6
Флориан Бец
49(0)7461 96590-28
+49 (7461) 96590 33
f.betz@gimmi.de
Данни за лицето, което пуска изделието на пазара
Медимаг-МС ООД
ЕИК
130871925
BG
SOF
Столична
София
1404
ж.к. Манастирски ливади - изток, ул. Д. Сагаев 19
Елена Желязкова
02/958 21 80, 958 84 68
02/958 21 81
elena_jeliazkova@medimag-ms.com
Данни за търговеца на едро
Медимаг-МС ООД
ЕИК
130871925
BG
SOF
Столична
София
1404
ж.к. Манастирски ливади - изток, ул. Д. Сагаев 19
Елена Желязкова
02/958 21 80, 958 84 68
02/958 21 81
elena_jeliazkova@medimag-ms.com
IV-P-T/МИ-226
27/12/2007
Общи медицински данни за изделието
04 - Електро-механични медицински изделия
Клас І
Разни
UMDNS
18104
Обектив f = 30
Предназначено действие, определено от производителя
Многократна употреба
S.2000.82 II
Общи търговски данни
В процес на обработка