Начало / Медицински изделия / 27+G, Ендодиатермия

27+G, Ендодиатермия

Макс. стойност, заплащана с обществени средства: В процес на обработка

Данни за мед. изделие
08IIbS3570353888
18/06/2015 14:53
18/06/2015 15:28
04/06/2013 13:41
Данни за производителя
Алкон Лабораторис Инк.
Алкон
Друго
N/A
N/A
US
Форт Уърт
6201 South Ereeway
Хилде Виру
+44 1276 673 961
authorised.representative@alcon.com
Данни за лицето, което пуска изделието на пазара
Алкон България ЕООД
ЕИК
131168837
BG
SOF
София
1505
Ситняково 48
Полина Игнатова
+359 2 954 97 55
poly.dishovska@alcon.com
Данни за търговеца на едро
Алкон България ЕООД
ЕИК
131168837
BG
SOF
София
1505
Ситняково 48
Полина Игнатова
+359 2 954 97 55
poly.dishovska@alcon.com
IV-P-T/МИ 178
10/12/2007
Общи медицински данни за изделието
08 - Изделия за офталмология и оптика
Клас ІІ б
Сензорни органи
GMDN
35703
27+G, Ендодиатермия
Описание на медицинското изделие
Болнично предписание
Предназначено действие, определено от производителя
консуматив за машина (Constellation)
Еднократна употреба
339.31
Общи търговски данни
В процес на обработка
R-4513
12/06/2009
01/06/2009
G1 14 11 44582 017
31/12/2019