Начало / Медицински изделия / "DIAQUICK" Тест касета Стреп. A

"DIAQUICK" Тест касета Стреп. A

Макс. стойност, заплащана с обществени средства: В процес на обработка

Данни за мед. изделие
06DV15-70-01-0384350
02/06/2015 15:57
02/06/2015 16:29
23/04/2015 15:36
Данни за производителя
Диалаб ГмбХ
Диалаб ГмбХ
Друго
Код на производителя
AT/CA01/RC000528-00
AT
Винер Нойдорф
2351
ИЗ-НО Зюд, Хондащрасе, обект М55
Марлене Рамзи
++34(0)2236-660910-15
ramsey@dialab.at
Данни за лицето, което пуска изделието на пазара
Медилаб ООД
ЕИК
131443308
BG
SOF
Столична
София
1404
Силиврия 44-46, вх.Б, ет.1, ап.1
Мая Дамянова
02/ 859 80 46
medilab@medilab-bg.com
Данни за търговеца на едро
Медилаб ООД
ЕИК
131443308
BG
SOF
Столична
София
1404
Силиврия 44-46, вх.Б, ет.1, ап.1
Мая Дамянова
02/ 859 80 46
medilab@medilab-bg.com
IV-P-T/МИ-072
09/10/2007
Общи медицински данни за изделието
06 - Ин витро диагностични изделия
Изделия от други групи (IVD others)
Разни
EDMS
15-70-01-03
"DIAQUICK" Тест касета Стреп. A
Описание на медицинското изделие
1 тест касета
Измерващ
Предназначено действие, определено от производителя
Тест касетата е бърз хроматографски имунологичен тест за качествено откриване на антигени на стрептококи тип А от гърлен секрет, в помощ при диагностицирането на стрептококови инфекции.
2-30°C
Еднократна употреба
Z98223B
Общи търговски данни
В процес на обработка