Начало / Медицински изделия / Анестезиологичен апарат Avance

Анестезиологичен апарат Avance

Макс. стойност, заплащана с обществени средства: В процес на обработка

Данни за мед. изделие
02IIbV3771007560
19/05/2015 11:07
19/05/2015 11:14
12/05/2015 15:20
Данни за производителя
Datex-Ohmeda, Inc.
Друго
1
HD600985660001
US
Madison
53707
3030 Ohmeda Drive
7550
Connie Fisher
+16087093480
Connie.Fisher@med.ge.com
Данни за лицето, което пуска изделието на пазара
Софарма Трейдинг АД
ЕИК
103267194
BG
SOF
Столична
София
1756
Лъчезар Станчев, 5
Йордан Тодоров
+359 2 8133 684
+359 2 8133 667
RP@sopharmatrading.bg
Данни за търговеца на едро
Софарма Трейдинг АД
ЕИК
103267194
BG
SOF
Столична
София
1756
Лъчезар Станчев, 5
Йордан Тодоров
+359 2 8133 684
+359 2 8133 667
RP@sopharmatrading.bg
IV - P - T/МИ - 259
09/01/2008
Общи медицински данни за изделието
02 - Изделия за анестезия и респирация
Клас ІІ б
Разни
GMDN
37710
Анестезиологичен апарат Avance
Avance
Предназначено действие, определено от производителя
Многократна употреба
Общи търговски данни
В процес на обработка
HD600985660001
09/06/2016