Cold Knife Double Stem

Макс. стойност, заплащана с обществени средства: В процес на обработка

Данни за мед. изделие
05IIaV1348571075
10/05/2015 16:48
11/05/2015 10:33
27/04/2015 15:18
Данни за производителя
MEDpro medical B.V.
MEDpro
Друго
VAT NUMBER
850157985B01
NL
Veenendaal
3905PE
Landjuweel 11
Andre ten Brinke
+31318769080
+31318769107
sales@medpromedical.nl
Данни за лицето, което пуска изделието на пазара
Капресто ЕООД
ЕИК
200886388
BG
SOF
Столична
София
1415
"Витошка зорница" 3Г
Стела Грозева
+359884221107
office@capresto.eu
Данни за търговеца на едро
Капресто ЕООД
ЕИК
200886388
BG
SOF
Столична
София
1415
"Витошка зорница" 3Г
Стела Грозева
+359884221107
office@capresto.eu
IV-Р-Т/МИ954
30/04/2013
Общи медицински данни за изделието
05 - Болнично оборудване
Клас ІІ а
Разни
GMDN
13485
Cold Knife Double Stem
Предназначено действие, определено от производителя
Многократна употреба
Общи търговски данни
В процес на обработка
2014-MDD/QS-013
27/02/2019