HBs Ag Test

Макс. стойност, заплащана с обществени средства: В процес на обработка

Данни за мед. изделие
06А2V1709172094
08/05/2015 14:00
08/05/2015 14:03
07/05/2015 09:36
Данни за производителя
TURKLAB Tibbi Mal. San. Tic. A.S.
TURKLAB
Друго
VAT
2035620
TR
Измир
Гюлшах Ергюл
+90 232 376 80 81
info@turklab.com.tr
Данни за лицето, което пуска изделието на пазара
"Макмед" ООД
ЕИК
200459233
BG
SOF
София
Елена Михайлова
0879911028
info@macmedbg.com
Данни за търговеца на едро
"Макмед" ООД
ЕИК
200459233
BG
SOF
София
Елена Михайлова
0879911028
info@macmedbg.com
IV-P-T/МИ-589
26/07/2010
Общи медицински данни за изделието
06 - Ин витро диагностични изделия
Реактиви и продукти от реактиви, включително съответните калибратори и контролни материали за откриване, потвърждаване и количествено определяне на човешки проби от маркери на инфекции на НIV (НIV 1 и
Разни
UMDNS
17091
HBs Ag Test
Описание на медицинското изделие
Болнично предписание
Предназначено действие, определено от производителя
Откриване на антиген срещу вируса на Хепатит Б
Еднократна употреба
Общи търговски данни
В процес на обработка
08/05/2015
11/05/2015
1434-IVDD-50/2013
28/08/2016