Начало / Медицински изделия / Хартия и пликове за стерилизация

Хартия и пликове за стерилизация

Макс. стойност, заплащана с обществени средства: В процес на обработка

Данни за мед. изделие
10IV1373564327
05/05/2015 08:48
05/05/2015 10:04
04/05/2015 09:49
Данни за производителя
SDP Medical Division
SDP
Друго
VAT
02682800368
IT
Флеро
Барбара Фраси
0039/030/2680522
info@sdpmedicaldivision.it
Данни за лицето, което пуска изделието на пазара
"Макмед" ООД
ЕИК
200459233
BG
SOF
София
Елена Михайлова
0879911028
info@macmedbg.com
Данни за търговеца на едро
"Макмед" ООД
ЕИК
200459233
BG
SOF
София
Елена Михайлова
0879911028
info@macmedbg.com
IV-P-T/МИ-589
26/07/2010
Общи медицински данни за изделието
10 - Изделия за еднократна употреба
Клас І
Разни
UMDNS
13735
Хартия и пликове за стерилизация
Описание на медицинското изделие
Стерилност, Болнично предписание
Предназначено действие, определено от производителя
Стерилизиране на инструментариум
Еднократна употреба
Общи търговски данни
В процес на обработка
04/05/2015
04/05/2015