Начало / Медицински изделия / Хирургични покривала за еднократна употреба

Хирургични покривала за еднократна употреба

Макс. стойност, заплащана с обществени средства: В процес на обработка

Данни за мед. изделие
10IV1564653063
28/04/2015 17:19
29/04/2015 09:10
27/04/2015 13:24
Данни за производителя
Biometrix s.r.l.
Biometrix
Друго
VAT
SK2022288994
IL
Йерусалим
Моника Бохачова
+421903503565
monica.bohacova@biometrixmedical.com
Данни за лицето, което пуска изделието на пазара
"Макмед" ООД
ЕИК
200459233
BG
SOF
София
1000
Адам Мицкевич 4 В
Елена Михайлова
0879911028
info@macmedbg.com
Данни за търговеца на едро
"Макмед" ООД
ЕИК
200459233
BG
SOF
София
1000
Адам Мицкевич 4 В
Елена Михайлова
0879911028
info@macmedbg.com
IV-P-T/МИ-589
26/07/2010
Общи медицински данни за изделието
10 - Изделия за еднократна употреба
Клас І
Разни
UMDNS
15646
Хирургични покривала за еднократна употреба
Описание на медицинското изделие
Стерилност, Болнично предписание
Предназначено действие, определено от производителя
Използват се при хирургичи манипулации
Еднократна употреба
Общи търговски данни
В процес на обработка
242 В
23/03/2018