ALVICATH

Макс. стойност, заплащана с обществени средства: В процес на обработка

Данни за мед. изделие
10IIIC1068803700
02/04/2015 12:25
03/04/2015 10:59
17/06/2014 17:22
Данни за производителя
ALVIMEDICA SALES AND DISTRIBUTION BV
ALVIMEDICA
Друго
VAT
NL853535255B01
NL
AMSTERDAM
Mehves Soylu Yildiz
+90 312 440 96 29
mehves.soylu@alvimedica.com
Данни за лицето, което пуска изделието на пазара
Кардио Медикал ЕООД
ЕИК
201980901
BG
SOF
София
1612
бул Цар Борис III 23
Александър Маджаров
+35929533616
cardiomedical@abv.bg
Данни за търговеца на едро
Кардио Медикал ЕООД
ЕИК
201980901
BG
SOF
София
1612
бул Цар Борис III 23
Александър Маджаров
+35929533616
cardiomedical@abv.bg
IV-P-T/МИ 827
08/05/2012
Общи медицински данни за изделието
10 - Изделия за еднократна употреба
Клас ІІІ
Сърдечно-съдова система
GMDN
10688
Ангиографски катетър
ALVICATH
Описание на медицинското изделие
Стерилност
Предназначено действие, определено от производителя
Alvicath Ендоваскуларни диагностични катетри за въвеждане на рентгеноконтрастни вещества в избрани области от съдовата система.
Еднократна употреба
Общи търговски данни
В процес на обработка
IAL13315
01/04/2015
2161507CE02; 2161507DE03
09/06/2015