Начало / Медицински изделия / 3D воден фантом

3D воден фантом

Макс. стойност, заплащана с обществени средства: В процес на обработка

Данни за мед. изделие
04IV3839908466
HIBIC
+EIBANP010000E
10/03/2015 18:57
11/03/2015 09:22
25/06/2013 09:11
Данни за производителя
IBA Dosimetry GmbH
IBA Dosimetry GmbH
Друго
VAT
132815519
DE
Schwarzenbruck
90592
Bahnhofstrasse 5
Julia Bayer
+49-9128-607-61
+49-9128-607-10
Julia.Bayer@iba-group.com
Данни за лицето, което пуска изделието на пазара
Феромед 97 ЕООД
ЕИК
121424252
BG
SOF
София
1164
Вишнева 3
Анастасия Кацарова
+359-2-8661010
+359-2-9632500
ferromed97@yahoo.com
Данни за търговеца на едро
Феромед 97 ЕООД
ЕИК
121424252
BG
SOF
София
1164
Вишнева 3
Анастасия Кацарова
+359-2-8661010
+359-2-9632500
ferromed97@yahoo.com
ІV-Р-Т/МИ-355
10/04/2008
Общи медицински данни за изделието
04 - Електро-механични медицински изделия
Клас І
Разни
GMDN
38399
Дозиметрично оборудване м лъчелечението
3D воден фантом
Blue Phantom2
Предназначено действие, определено от производителя
Многократна употреба
NP01-000
Общи търговски данни
В процес на обработка
50676-08-00
14/05/2016