Начало / Медицински изделия / ACCESS AFP SAMPLE DILUENT 14ML

ACCESS AFP SAMPLE DILUENT 14ML

Макс. стойност, заплащана с обществени средства: В процес на обработка

Данни за мед. изделие
06DV1703437897
25/02/2015 16:14
25/02/2015 17:27
14/11/2014 12:57
Данни за производителя
Beckman Coulter International S.A.
Друго
VAT
BE0888109531
CH
Nyon
Henri Guillemin
+41 (0) 22 365 37 07
ltulea@beckman.com
Данни за лицето, което пуска изделието на пазара
Аквахим АД
ЕИК
200984964
BG
SOF
София
Михаил Мaринов
0889039600
mihail.marinov@aquachim.bg
Данни за търговеца на едро
Аквахим АД
ЕИК
200984964
BG
SOF
София
Михаил Мaринов
0889039600
mihail.marinov@aquachim.bg
IV-P-T/МИ - 268
21/01/2008
Общи медицински данни за изделието
06 - Ин витро диагностични изделия
Изделия от други групи (IVD others)
Разни
UMDNS
17034
ACCESS AFP SAMPLE DILUENT 14ML
Описание на медицинското изделие
1x14 ml
Предназначено действие, определено от производителя
Реактив за автоматични имунологични анализатори
Еднократна употреба
Общи търговски данни
В процес на обработка