Начало / Медицински изделия / 10% НБ формалдехид в транспортни контейнери

10% НБ формалдехид в транспортни контейнери

Макс. стойност, заплащана с обществени средства: В процес на обработка

Данни за мед. изделие
06DV0000058062
18/02/2015 16:05
18/02/2015 16:31
11/02/2015 12:13
Данни за производителя
BioGnost Ltd.
BioGnost Ltd.
Друго
Друго
Друго
HR
Загреб
Ivan Marchiotti
0038512409997
ivan.marchiotti@biognost.hr
Данни за лицето, което пуска изделието на пазара
Медицинска техника инженеринг
ЕИК
831641528
BG
SOF
Столична
София
Анна Крусева
02/4627131
kruseva@mte-bg.com
Данни за търговеца на едро
Медицинска техника инженеринг
ЕИК
831641528
BG
SOF
Столична
София
Анна Крусева
02/4627131
kruseva@mte-bg.com
IV-P-T/МИ089
23/10/2007
Общи медицински данни за изделието
06 - Ин витро диагностични изделия
Изделия от други групи (IVD others)
Разни
GMDN
00000
10% НБ формалдехид в транспортни контейнери
90 мл. контейнер, 45 мл. р-р
Предназначено действие, определено от производителя
10% неутрално буфериран формалдехид в транспортни контейнери за фиксиране и обработка на тъканни проби в хистологични лаборатории.
Еднократна употреба
F10-90-45
Общи търговски данни
В процес на обработка