AFP ELISA

Макс. стойност, заплащана с обществени средства: В процес на обработка

Данни за мед. изделие
06DV12-03-90-0111130
13/06/2013 14:53
13/06/2013 14:57
10/06/2013 12:13
Данни за производителя
Human Gesellschaft fur Biomedica und Diagnostica m
Human GmbH
Друго
регистрационен номер
HRB 10782
DE
Висбаден
65205
Макс-Планк-Ринг, 21
Martina Mueller
+4961229988250
m.mueller@human.de
Данни за лицето, което пуска изделието на пазара
БГ МЕД ООД
ЕИК
175366547
BG
SOF
Столична
София
1504
Мария Николова
02 974 89 44
maria.nikolova@bgmed-ltd.com
Данни за търговеца на едро
БГ МЕД ООД
ЕИК
175366547
BG
SOF
Столична
София
1504
Мария Николова
02 974 89 44
maria.nikolova@bgmed-ltd.com
IV-Р-Т/МИ 216
21/12/2007
Общи медицински данни за изделието
06 - Ин витро диагностични изделия
Изделия от други групи (IVD others)
Разни
EDMS
12-03-90-01
AFP ELISA
Предназначено действие, определено от производителя
Многократна употреба
52010
Общи търговски данни
В процес на обработка