Начало / Медицински изделия / 10% НБ формалдехид, 1 л.

10% НБ формалдехид, 1 л.

Макс. стойност, заплащана с обществени средства: В процес на обработка

Данни за мед. изделие
06DV0000087392
17/02/2015 17:36
18/02/2015 09:17
11/02/2015 12:13
Данни за производителя
BioGnost Ltd.
BioGnost Ltd.
Друго
Друго
Друго
HR
Загреб
Ivan Marchiotti
0038512409997
ivan.marchiotti@biognost.hr
Данни за лицето, което пуска изделието на пазара
Медицинска техника инженеринг
ЕИК
831641528
BG
SOF
Столична
София
Анна Крусева
02/4627131
kruseva@mte-bg.com
Данни за търговеца на едро
Медицинска техника инженеринг
ЕИК
831641528
BG
SOF
Столична
София
Анна Крусева
02/4627131
kruseva@mte-bg.com
IV-P-T/МИ089
23/10/2007
Общи медицински данни за изделието
06 - Ин витро диагностични изделия
Изделия от други групи (IVD others)
Разни
GMDN
00000
10% НБ формалдехид, 1 л.
Предназначено действие, определено от производителя
10% неутрално буфериран формалдехид за фиксиране и обработка на тъканни проби в хистологични лаборатории.
Еднократна употреба
FNB10-1L
Общи търговски данни
В процес на обработка