Начало / Медицински изделия / Acute Peritoneal Dialysis Set

Acute Peritoneal Dialysis Set

Макс. стойност, заплащана с обществени средства: В процес на обработка

Данни за мед. изделие
10IIaV3492157951
12/02/2015 13:53
13/06/2022 14:57
28/05/2014 17:21
Данни за производителя
Cook Incorporated
Друго
Код на производителя
EIN 35-1413874
US
Блумингтън
Marianne Hoey
+4556868686
marianne.hoey@cookmedical.com
Данни за лицето, което пуска изделието на пазара
Интермедика Груп ЕООД
ЕИК
201090465
BG
SOF
Столична
София
Нина Василева
+359 (0) 2 97 14 008
n.vasileva@intermedica.eu
Данни за търговеца на едро
Интермедика Груп ЕООД
ЕИК
201090465
BG
SOF
Столична
София
Нина Василева
+359 (0) 2 97 14 008
n.vasileva@intermedica.eu
IV-Р-Т/МИ-544
31/03/2010
Общи медицински данни за изделието
10 - Изделия за еднократна употреба
Клас ІІ а
Разни
GMDN
34921
Acute Peritoneal Dialysis Set
Предназначено действие, определено от производителя
Еднократна употреба
C-PDS-/-T-/-
Общи търговски данни
В процес на обработка
G1 045257 0042
26/05/2024